Blaasspoeling

Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over mogelijke behandelingen van de poliepen in uw blaas. Deze (soms kwaadaardige) poliepen kunnen we door een kleine operatie via de plasbuis geheel verwijderen. Helaas keren de poliepen in veel gevallen terug, waarbij ze soms langzaam verder de blaaswand in groeien. Blaasspoelingen verkleinen de kans op het terugkomen van de poliepen.

Soorten blaasspoelingen:
Er zijn twee soorten spoelingen:

• Cytostatica
Cytostatica is een chemotherapie die niet in het bloed terecht komt, maar in de blaas blijft. Dit werkt doordat het celdodende en celdelingremmende medicijnen zijn. Omdat tumorcellen sneller delen, werkt dit meer op tumorcellen en minder op gezonde blaascellen. Voorbeelden van cytostatica spoelingen zijn mitomycine-C en epirubicine
• Bacillus Calmette-Guerin (BCG)
BCG is een verzwakte vorm van het micro-organisme dat verantwoordelijk is voor tuberculose. De blaas reageert met een afweerreactie en die leidt tot de vernietiging van abnormale cellen. Hoe het precies werkt is nog niet bekend.

Hoeveel spoelingen
De uroloog bespreekt vooraf met u welke behandeling voor u het beste is en hoeveel spoelingen u nodig hebt. Het aantal spoelingen kan variëren van wekelijks tot maandelijks en is afhankelijk van de aard van de tumor en hoe vaak tumoren terugkeren.

Voorbereiding
Als u een blaasontsteking heeft, stellen we de blaasspoeling uit. We behandelen de ontsteking dan eerst met antibiotica.

Nazorg
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur extra drinkt (minimaal 1,5 tot 2 liter vocht) om een infectie te voorkomen.

  • U voelt wat meer aandrang en moet wat vaker plassen. Bovendien kan het plassen een branderig gevoel geven.
  • Er kan wat bloed bij de urine zitten.
  • Bij sommige patiënten treedt een allergische reactie op in de vorm van huiduitslag.

Deze bijwerkingen verminderen doorgaans na twee tot drie dagen. Door veel te drinken verdwijnen mogelijke bijwerkingen sneller.

Plassen
We raden u aan om de eerste twee dagen na de behandeling zittend te plassen. Zo kunt u de resten van cytostatica in de urine zo veilig mogelijk uitplassen.

Geslachtsgemeenschap
Gebruik tot twee dagen na de blaasspoeling een condoom bij geslachtsgemeenschap. Dit om besmetting met resten cytostatica te voorkomen. Bovendien mag u gedurende twee maanden na de blaasspoeling niet zwanger raken.

Hoe verloopt het traject?
Wij nodigen u uit op onze polikliniek voor een afspraak met de uroloog en de anesthesioloog om de operatie voor te bereiden. Zo nodig verrichten we aanvullend onderzoek. Vervolgens plannen we met u de operatie in. Als uw blaas moet worden verwijderd, wordt u één dag voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis. Na de operatie blijft u meestal nog tien dagen tot drie weken in het ziekenhuis. Wanneer een tumor moet worden verwijderd, wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Meestal wordt u de volgende dag weer ontslagen. Eventuele blaasspoelingen gebeuren poliklinisch.

Follow-up
Na de diagnose en behandeling blijft u onder controle van uw behandelend specialist.