Stuur door

  • A
  • A
  • A

Dhr. dr. H.B.A.C. Stockmann

Dhr. dr. H.B.A.C. Stockmann

“Empathie, tijd en aandacht gaan voor mij samen met een eerlijke boodschap. De patiënt heeft er recht op te weten waar hij aan toe is”

Dr. H.B.A.C. Stockmann volgde de studie geneeskunde en een jaar kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 1992 zijn artsexamen. Van 1993 tot 1996 verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek aan de Harvard Universiteit in Boston, Verenigde Staten. Hij volgde de opleiding tot algemeen chirurg in het Erasmus Medisch centrum en het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en een vervolgopleiding tot Gastro intestinaal chirurg.

Aandachtsgebieden

Algemene chirurgie, abdominale chirurgie, leverchirurgie, endoscopische chirurgie en oncologische chirurgie met ruime expertise in de chirurgie van slokdarm, maag, lever, galwegen en pancreas

Promotie

2001 - Titel proefschrift: "Xeno-assistance of the failing liver", promotie op het gebied van leverfunctievervangende therapie.

Nevenfuncties

Binnen het Kennemer Gasthuis
Voorzitter medische staf
Secretaris maatschap Heelkunde
Waarnemend opleider Heelkunde
Voorzitter Stuurgroep Oncologie
Voorzitter Oncologiecommissie
Infectiecommissie

Buiten het Kennemer Gasthuis
Werkgroep Oesophaguschirurgie
Commissie Patiënt Veiligheid NVvH
Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
Diverticulitis werkgroep Nederland
Medische Adviesraad IKA

Chirurgie

Chirurgie

Voor afspraken en informatie:
(023) 224 0020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.